20Apr 2020

Zadeva:

Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 37/20)

– razdeljevanje stroškov, nastalih zaradi razkuževanja večstanovanjskih objektov

Spoštovani!

Vlada je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok nalaga upravnikom da poskrbijo, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razkuževanje lahko opravi eden od etažnih lastnikov, upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik.

Ministrstvo za okolje in prostor upravnike poziva, da etažnim lastnikom, ki se bodo odločili da bodo sami izvedli razkuževanje, nudijo vso strokovno pomoč in podporo tako glede izvedbe varnega in učinkovitega razkuževanja kot glede izbire primernih razkuževalnih sredstev. Apeliramo na upravnike, da etažnim lastnikom pomagajo pri izbiri in dobavi sredstev za razkuževanje, ter da jih seznanijo s praktičnimi napotki za razkuževanje večstanovanjskih stavb, ki so objavljeni na spletnih straneh vlade na naslednjih povezavi https://www.gov.si/novice/2020-03-31-prakticni-napotki-za- razkuzevanje-vecstanovanjskih-stavb/ .

V primerih, ko se etažni lastniki ne bodo odločili, da sami poskrbijo za razkuževanje večstanovanjskih stavb, je za to dolžan poskrbeti upravnik. Upravnik lahko posel izvede sam ali za to izbere tretjo osebo. Če upravnik izbere tretjo osebo, je v skladu s 57. členom Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 27/17 in 59/19) etažnim lastnikom odgovoren za izbiro tretje osebe. Upravnik mora pri tem zasledovati načelo, da izbere najprimernejšo osebo tako glede cene kot glede izvedbe posla.

Stroški razkuževanja večstanovanjskih stavb bremenijo lastnike stanovanj in najemnike, če gre za stanovanja na katerih obstoji najemno razmerje. Stroški razkuževanja skupnih delov večstanovanjskih objektov niso stroški vzdrževanja, pač pa gre za obratovalne stroške, zato za te namene ni mogoče koristiti sredstev rezervnih skladov. Stroški, ki nastanejo zaradi razkuževanja, se delijo med lastnike in najemnike po kriteriju števila enot v enakem deležu, kot ga določa 26. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št 60/09, 87/11 in 85/13). Kriterij število posameznih enot namreč velja za delitev vseh stroškov, ki nastanejo ne glede na uporabo skupnih delov, tudi za deratizacijo, dezinsekcijo in druge sanitarne preglede in je v tem primeru, ko je potrebno spodbujati solidarnosti in medsebojno pomoč, tudi najbolj primeren. Poleg tega Odlok zavezuje upravnike in etažne lastnike, da izvedejo razkuževanje vsaj dvakrat dnevno ne glede na to, kolikokrat so bili skupni prostori in naprave stavbe uporabljeni.

Ostanimo zdravi!

Mag. Aša Rogelj

Namestnica generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor v  zvezi z obračunom stroškov razkuževanja večstanovanjskih stavb

Odgovor v pdf >>

20Apr 2020

V ponedeljek 20. aprila prvo sproščanje nekaterih storitvenih dejavnosti

Vlada je na 11. redni seji, 16.04.2020, je med drugim izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim je za prihodnje tedne omogočila sproščanje določenih storitev.

Z namenom postopnega sproščanja ukrepov se poleg že obstoječih izjem v 2. členu dodajo nove izjeme, med njimi so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno – inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in servisne delavnice, osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, frizerski in kozmetični saloni, nekatere športno-rekreativne storitve, saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali. Odlok stopi v veljavo 20. aprila, nekatere od naštetih izjem pa 4. maja.

Člane Združenja upravnikov nepremičnin posebej opozarjamo, da so v skladu z novo 20. točko 2. člena Odloka izrecno dovoljene storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela). To pa pomeni, da je od 20. aprila dalje izrecno dovoljeno tudi izvajanje gradbenih del na fasadah in strehah večstanovanjskih objektov.

Več >>


Odgovor Ministrstva za okolje in prostor v  zvezi z obračunom stroškov razkuževanja večstanovanjskih stavb

Prejeli smo odgovor MOP glede ključa delitve in nosilca stroškov obračuna razkuževanja večstanovanjskih v skladu z Odlokom o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 37/20)

Odgovor v pdf >>


Vloga za povračilo nadomestila plače delavcev Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Zavod za zaposlovanje obvešča, da so, zaradi iztekajočega roka za oddajo vloge po interventnem zakonu, njihove linije zelo obremenjene. Veliko delodajalcev je šele pričelo z urejanjem registracije na portalu oz. s pooblaščanjem za delo na portalu. Nekateri lahko naletijo tudi na nepredvidene tehnične težave, zato jih skrbi, ali bodo pravočasno oddali vloge po ZIUZEOP.

Na Zavodu so zato sprejeli odločitev, da lahko delodajalci izjemoma DANES IN JUTRI (17.-18. april) pošljejo izpolnjeno vlogo (obrazec se nahaja v tukaj) tudi po elektronski pošti na gpzrsz@ess.gov.si. Vlogo morajo nujno poslati po elektronski pošti najkasneje v soboto, 18.4.2020.

Primer: Zaradi zaprtja gostinskega obrata smo za delavce vložili vlogo za povračilo nadomestila iz razloga višje sile. Tako je bilo tudi v pričetku razloženo/objavljeno s strani Zavoda oz. smo tak nasvet prejeli pri naši delodajalski organizaciji. Kasneje je bilo to »tolmačenje« spremenjeno in naj bi nadomestilo lahko uveljavili iz razloga čakanja delavca na delo (poslovni razlog). Ali bo Zavod vloge, vložene iz razloga »višje sile« zavrnil?
Vlog Zavod iz tega razloga ne bo zavrnil. Če je možno iz priloženih dokazil razbrati, da gre dejansko za čakanje na delo, se postopek nadaljuje kot čakanje na delo. Po potrebi pa bomo delodajalca pozvali k pojasnitvi. Pojasnilo lahko delodajalec vloži tudi sam, sklicujoč se na DLV št. (11065-…../2020) na gpzrsz@ess.gov.si


Podjetja pozivajo k hitrosti, dostopnosti in enostavnosti ukrepov za podporo gospodarstva in ponovnega zagona Slovenije

Število brezposelnih je bilo v torek za 9.589 oseb višje kot v istem obdobju lani. Sredi marca jih je bilo za 3.031 manj kot v istem času lani. Tudi zato so predstavniki Gospodarskega kroga – Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC – Klub slovenskih podjetnikov, AmCham Slovenija, Slovensko-nemška gospodarska zbornica in Britansko-slovenska gospodarska zbornica – na spletni novinarski konferenci, dne 16.04.2020, predstavili usmeritve Vladi RS in predloge ukrepov za izboljšanje pogojev poslovanja v času kriznih razmer in za zajezitev posledic pandemije COVID-19. Izpostavljajo hitrost, dostopnost in enostavnost ukrepov, krepitev likvidnosti, prožnost trga dela in ponovno vzpostavitev delovanja državnih uradov in sodišč.

Več >>


Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnega ukrepa čakanje na delo in povračila nadomestila plače

Delodajalci že lahko uveljavljajo ukrepe, ki jih je država sprejela kot pomoč pri ohranjanju delovnih mest. Zbrali smo pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi višje sile in povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na spletni strani posodobilo pojasnila na  pogosto zastavljena vprašanja.

Več >>


Krepitev sodelovanja v času oddaljenega dela – v ponedeljek 20.04.2020, od 14.00 do 14.45

Čeprav delo na daljavo in delo na domu nista novost, je trenutna situacija postavila njune okvire v druge dimenzije. Tehnologija omogoča marsikaj, vendar odnose vzpostavljamo ljudje.

Vodje, člani timov in vsi, ki v tem okolju sodelujejo. Kako voditi, usmerjati in sodelovati v tem okolju, kako vzpostavljati stik in ohranjati povezanost v realnosti, ki nam omejuje stike. Kateri so novi izzivi s katerimi se srečujemo, je nekaj vprašanj, ki jih bomo osvetlili v okviru webinarja. Sodelujte in delite z nami tudi svoje izzive. Verjamemo, da bomo skupaj oblikovali napotke, kako sodelavcem in vodjem olajšati delovanje v oddaljenem okolju.

Predavala bo mag. Alenka Brod, direktorica Racio razvoj HR&M consulting d.o.o.

Dogodek je brezplačen! Obvezna je predhodno prijavila preko spodnjega spletnega obrazca.

Prijava >>


Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost, v četrtek 23.04.2020, od 14.00 do 14.45 ure

Kakšno je aktualno stanje evropskih razpisov za podjetjnike, kakšne napovedi in novosti v programu Horizon Europe? Na webinarju bomo govorili o možnosti prijave podjetij za nepovratna sredstva na evropski ravni. Za te projekte velja, da morajo podjetja prijavljati nove ideje oziroma inovacije, ki na globalnem nivoju še ne obstajajo. Predavala bo Kristina Kočet Hudrap je ustanoviteljica in lastnica podjetja Tiko Pro d.o.o. Poleg ostalih razpisov, ki bodo predstavljeni, opozarjamo na:

»Energy Efficiency Call« – Nepovratna sredstva namenjena za projekte energetske obnove obstoječih stavb z inovativnimi in pametnimi tehnologijami. Višina sofinanciranja: do 70% oziroma od 0,5 mio € do 2,5 mio €. Upravičenci: konzorciji, med 8 – 12 partnerjev. Velikost projekta: od 3 -4 mio €.
LIFE program – Nepovratna sredstva za projekte na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Višina sofinanciranja: do 100% (odvisno od teme projekta).

Prijava >>


13 ključnih marketinških priložnosti za podjetja ob ponovnem zagonu gospodarstva, v petek 24.04.2020, od 10.00 do 10.45 ure

Vabimo vas, da se udeležite webinarja, na katerem bosta strokovnjaka iz agencije za strateški in vsebinski marketing PM, poslovni mediji opozorila na ključne pasti in priložnosti obdobja, ki bo sledilo s ponovnim zagonom gospodarstva. Močno spremenjeno vedenje kupcev v prihajajočih mesecih zahteva drugačen pristop od ustaljenega in zato prilagojene načine komuniciranja in prodaje. Predstavila bosta nabor ključnih komunikacijskih in marketinško-prodajnih področij ter predloge ukrepov, s katerimi bodo podjetja in organizacije ustrezno pripravljeni in opremljeni za obdobje, ki se začenja s ponovnim zagonom gospodarstva.

Več >>

Vir: Gospodarska Zbornica Slovenije