Izvedene sanacije – BAM Upravljanje

O projektu

  • Projekt: prenova fasade, sanacija vhodnega stopnišča

  • Stredstva za projekt: EKO sklad

  • Zaključek projekta: 2016


Izvedene sanacije