Vzdrževanje objektov

Servisiranje vgrajenih naprav v objektih

 • servisiranje skupnih delov in naprav stanovanjskih objektov, poslovnih objektov, garaž in sosesk,

 • koordiniranje dela zunanjih pogodbenih izvajalcev del,

 • popisovanje števcev, pregledi skupnih prostorov in opravljanje drugih del za tekoče vzdrževanje,

 • ogrevanje prostorov in vzdrževanje kotlovnic...

Vzdrževanje skupnih delov in naprav

 • požarno varnostne naprave,

 • požarno in tehnično varovanje,

 • dvigala,

 • ogrevalne, hladilne, prezračevalne in dimovodne naprave,

 • črpalke, inštalacije za fekalije in meteorne vode,

 • strelovodne naprave,

 • izvajanje dezinsekcije in deratizacije...

Zavarovanje za primer

 • požara,

 • izliva vode,

 • meteorne vode, žled, zmrzal,

 • loma stekla na skupnih površinah,

 • strojeloma,

 • odgovornosti iz zemljiške posesti,

 • objestna dejanja,

 • potresa...

Reference