Naši cilji in prednosti

Cilji in prednosti

  • Zagotavljamo kakovost vseh storitev na visokem nivoju.

  • Pregledno poslovanje in ravnanje v duhu dobrega gospodarja.

  • Usmerjeni smo v vzdrževanje visoke kulture bivanja, h kateri pripomore urejenost objekta, njegovih skupnih delov in okolice ter brezhibnost naprav v objektu.

  • Obvladujemo nadzor nad stroški in skrbno izbiramo izvajalce raznih del.

  • Izvajamo redne obiske upravnika na objektu.

  • Skrbimo za kakovostno in pravočasno izvedbo sprejetih sklepov.

  • Komuniciramo s predstavniki etažnih lastnikov in ostalimi o tekoči problematiki.

  • Prisluhnemo vašim željam in predlogom.

  • V nujnih primerih zagotavljamo 24 urno dosegljivost, tudi v dela prostih dneh.

  • Seveda pa za vse to potrebujemo vaše sodelovanje in aktivno vključevanje v upravljanje vašega večstanovanjskega objekta.